Ruch Narodowy

64% Polaków nie chce przyjęcia euro

Ponad 64% ankietowanych przez CBOS, nie chce przyjęcia w Polsce waluty euro. Zwolennicy takiego rozwiązania stanowią zaledwie 29% respondentów.
Liczba przeciwników spadła jednak z 68%, zaś liczba zwolenników wzrosła właśnie o 4%. Świadomość tego, że Polska nie spełnia obecnie wymogów do wprowadzenia waluty, posiada 71% pytanych. Wśród skutków przyjęcia euro wymieniano wzrost cen (59%) i niekorzystny kurs wymiany euro na złotego (36%). Jako zaletę wskazano ułatwienia dla podróżujących (35%).
21% ankietowanych zwróciło uwagę, że Polska nie będzie mogła prowadzić suwerennej polityki pieniężnej, zaś 19% uważa za ryzyko zmianę kursu złotego w stosunku do euro. 16% spodziewa się ułatwień dla przedsiębiorców, zaś 13% wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce.
Źródło: Bankier.pl

MM