Ruch Narodowy

CBA zawiadamia prokuraturę o przestępstwie w KGP

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przy organizowanym w 2010 r. w Komendzie Głównej Policji przetargu na rozbudowę policyjnego systemu radiołączności
– CBA zakończyło kontrolę w Komendzie Głównej Policji i skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – poinformował rzecznik CBA Jacek Dobrzyński.
Według niego „istnieje podejrzenie, że mogło dojść do nieprawidłowego wydania ponad 15 mln zł”. Zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od września do listopada 2010 r. pełniły kierownicze funkcje w biurze łączności i informatyki KGP.
Dobrzyński dodał, że Biuro prowadziło kontrolę w biurze łączności i informatyki KGP od maja 2012 r. do lutego 2013 r. Postępowanie dotyczyło wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień publicznych na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym usługi HelpDesk realizowanych w latach 2008-2011.
Według Dobrzyńskiego zebrane w czasie kontroli materiały wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, licencji oprogramowania i usług do rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji w ramach projektu RADIO II.
(PG)