Ruch Narodowy

Co dalej z naszą młodzieżą?


W ostatnich dniach prawdziwą furorę w Internecie robi sonda, która została przeprowadzona wśród gimnazjalistów po tegorocznych testach. Badanie dowiodło, że absolwenci szkół gimnazjalnych nie posiadają nawet elementarnej wiedzy. Wnioski nasuwają się same. Jeżeli w najbliższym czasie system kształcenia nie ulegnie zmianie, to będziemy świadkami prawdziwej społecznej katastrofy.
Ile dni ma rok? Jaki jest wzór na pole kwadratu? W którym roku miała miejsce Bitwa pod Grunwaldem? Ile jest kontynentów?  To tylko kilka podstawowych pytań z zakresu programu szkoły podstawowej, na które gimnazjaliści nie znali odpowiedzi. Nie wspominając o zasadniczych pytaniach dotyczących bieżącej polityki.
Problem tkwi przede wszystkim w sposobie edukacji. Młodzi ludzie praktycznie od samego początku swojej szkolnej drogi są podporządkowani pod formę obowiązujących egzaminów jaką stanowią testy. Uczenie kreatywnego myślenia jest zastępowane przez umiejętność rozwiązywania testów. Efektem tego jest jedynie zdolność do udzielenia odpowiedzi: „a”, „b” lub „c”, nie zawsze rozumiejąc zadane pytanie czy problem do rozwikłania. O konstruowaniu zdań z poprawną polszczyzną nie ma absolutnie mowy.
Pani Minister Krystyna Szumilas zamiast jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do zreformowania obecnego systemu edukacji to z pełną premedytacją prowadzi działania powodujące regres wykształcenia licealistów m.in. poprzez zlikwidowanie ze szkół lekcji historii.
Społeczeństwo musi zdać sobie sprawę, że jest to właściwie jeden z największych problemów i jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi obecnie stoi państwo polskie. Bo jak mawiał Kanclerz Jan Zamoyski – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
 
 Wiśnia