Ruch Narodowy

Grodzieńszczyzna: odsłonięto krzyż upamiętniający AK


12 maja 2013 r. przedstawiciele Ruchu Młodzieży Polskiej wzięli udział w uroczystości odsłonięcia krzyża upamiętniającego ostatniego dowódcę połączonych sił zbrojnych AK Lida-Szczuczyn Anatola Radziwonika.
Uroczystość odbyła się we wsi Raczkowszyzna niedaleko której podporucznik Radziwonik stoczył swoją ostatnią bitwę i gdzie poległ z rąk bolszewików. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób wśród nich członków Związku Polaków na Białorusi z różnych oddziałów Grodzieńszczyzny, kombatantów Armii Krajowej, przedstawicieli Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej w Grodnie na czele z konsulem generalnym Andrzejem Chodkiewiczem. Nie zabrakło i przedstawicieli RMP.
W czasie uroczystości odbyła się Msza polowa którą odprawił ks. Andrzej Radziewicz. Po mszy  kombatanci AK zapalili znicze i oddali hold poległym. Na zakończenie uroczystości przemawiali do zebranych: konsul Andrzej Chodkiewicz, prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK kapitan Weronika Sebastianowicz.
Przed uroczystością w Raczkowszczyznie aktywiści Ruchu Młodzieży Polskiej razem z działaczami ZPB i przedstawicielami konsulatu odwiedzili cmentarze w Raduniu i Surkontach, gdzie też spoczywają żołnierze AK.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
źródło:polacygrodzienszczyzny.blogspot.com/