Ruch Narodowy

Homoseksualna propaganda w szkolnych podręcznikach

Minister ds. równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego objął swoim patronatem podręcznik, który uznaje polonez za studniówce za jawny przejaw dyskryminacji oraz promuje wizerunek polskiej poetki Marii Konopnickiej jako „wyzwolonej” homoseksualistki.

Podręcznik ten nosi tytuł „Lekcja równości” i został wydany przez środowiska Kampanii Przeciw Homofobii. Jest dostępny bezpłatnie w sieci, lub na zamówienie w KPH. Informacje o patronacie są umieszczone na tylnej okładce książki wraz z zdjęciem Pani minister.
Zdecydowałam się również na ten patronat, bo w Polsce brakuje materiałów, które pomogłyby nauczycielom zrozumieć problemy uczniów nieheteroseksualnych – komentuje w dla „Rzeczpospolitej” Kozłowska-Rajewicz.
Treść książki wypełniają przykłady dyskryminacji homoseksualistów, począwszy od wspomnianego balu studniówkowego, gdzie nie mogą tańczyć w parze osoby tej samej płci, poprzez przykłady alienacji homoseksualistów w środowiskach szkolnych, po „gwałty naprawcze”. W treści podręcznika znajdziemy też informacje o rzekomym homoseksualizmie Juliusza Cezara, króla Władysława Warneńczyka czy wspomnianej Marii Konopnickiej oraz Marii Dąbrowskiej. Książka radzi też nauczycielom by otwierały się na zapoznawanie uczniów z osobami homo-, bi- czy transseksualnymi, w celu zrozumienia tego zjawiska oraz promowania tolerancji wobec odmienności. Jednocześnie zastrzega, iż niepożądane są spotkania z księżmi, gdyż Kościół Katolicki pochodzi protekcjonalnie wobec osób nieheteroseksualnych.
Podręcznik „Lekcja równości” jest kolejnym krokiem środowisk spod znaku tęczy do objęcia wpływem swojej propagandy cały system edukacyjny w Polsce. Propagandy, będącej gruncie rzeczy kolejnym ciosem w system wychowawczy młodych Polakó
RD