Ruch Narodowy

Iran protestuje przeciwko cenzurowaniu jego mediów

Irański wysłannik przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, walczy z cenzurowaniem mediów z jego kraju. Niektórzy europejscy nadawcy satelitarni nałożyli ograniczenia na odbiór kanałów telewizyjnych mających swoją siedzibę w Iranie.
Zastępca ambasadora Iranu przy ONZ Gholam-Hossein Dehqani powiedział wczoraj, że cenzurowanie irańskich kanałów satelitarnych jest naruszeniem przepisów międzynarodowych. Europejscy nadawcy nie chcą emitować ponad dwudziestu kanałów telewizyjnych i radiowych, co ma być zdaniem irańskiego urzędnika, naruszeniem standardów demokracji, swobodnego przepływu informacji i wolności słowa nad którą ma czuwać ONZ. Wezwał jednocześnie kraje nakładające ograniczenia, aby przemyślały swoją decyzję i przestrzegały podstawowych zasad demokracji i wolności. Skrytykował również odpowiednią agendę ONZ za brak odpowiedniej reakcji na nakładane ograniczenia.
Źródło: PressTV
MM