Ruch Narodowy

„Kamienie na szaniec” celem politycznej poprawności

Słynna książka „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, stała się nowym celem szermierzy politycznej poprawności. Dr Elżbieta Janicka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, doszukuje się w niej homoseksualizmu oraz antysemityzmu.
Homoseksualną orientację Janicka przypisuje „Zośce” i „Rudemu” czyli głównym bohaterom książki. Ma na to wskazywać relacja „Zośki”, na podstawie której Kamiński napisał „Kamienie na szaniec”. Znalazł się tam opis rzekomo bliskich relacji obu bohaterów, która miała objawić się w dniach po uwolnieniu „Rudego”, gdy ten powoli umierał przez rany odniesione podczas przesłuchań przez Gestapo. Opis tego, że jeden z bohaterów trzymał drugiego za rękę lub leżał obok niego na łóżku, mają być dowodem na ich homoseksualne relacje, nie dostrzeżone wcześniej z powodu „kultury homofobicznej” mającej panować w Polsce.
Jeśli mowa o „krytycznej analizie” polskiej historii w czasach II Wojny Światowej, nie można było pominąć wątku żydowskiego. Według pracowniczki PAN, podejrzany jest kultur przedwojennego Liceum im. Stefana Batorego, mającego być „siedliskiem antysemityzmu”. „Antysemitów” miała rekrutować z liceum, 23 Warszawska Drużyna Harcerska, a także Obóz Narodowo-Radykalny. Brak wzmianek o getcie w książce ma być dowodem na to, że Kamiński bał się reakcji „antysemitów” na umieszczenie Żydów w publikacji. „Kamienie na szaniec” to książka mitotwórcza. Przez pół wieku była częścią oficjalnej edukacji historycznej i polityki tożsamościowej. Zupełnie ignorowany był jej realny kontekst. Na ten etos trzeba spojrzeć analitycznie i zastanowić się, co z niego jest sens kultywować – kontynuowała pracownica PAN w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
Szoku i oburzenia wywiadem Janickiej, nie kryją byli żołnierze Szarych Szeregów. Stanowczo zaprzeczają oni doniesieniom o homoseksualizmie „Zośki” i „Rudego”, nazywając to bzdurą i oczerniającymi plotkami. Prof. Tytus Karlikowski, były żołnierz Batalionu „Zośka”, wprost stwierdził, że neguje wszystkie tezy zawarte w wywiadzie udzielonym przez Janicką.
MM