Ruch Narodowy

Kongres młodzieżówki Jobbiku

Młodzieżówka węgierskiego Jobbiku przeprowadziła swój zjazd wyborczy. Liderem organizacji został ponownie poseł Gergely Farkas.
Nowy-stary przewodniczący Jobbik Ifjúsági Tagozat podkreślił, że będzie chciał dalej rozwijać organizację i nadać jej bardziej dynamiczny charakter. Będzie to główny cel organizacji w 2013 roku, który Farkas określił mianem „roku przebudzenia młodzieży”. Niedzielny Kongres zmienił również strukturę organizacyjną na bardziej jasną, bowiem poprzednia bazowała na ustaleniach z 2011 roku, gdy powołano do życia Jobbik IT. Farkas dodał, że partia będzie promowała program mający zatrzymać młodych ludzi przed imigracją za pracą, poprzez zmniejszenie bezrobocia i lepszą edukację. Wiceprezes Jobbiku Zoltán Balczó zabierając głos powiedział, że po dwóch latach organizacja staje się bardziej niezależna, a jej nowy kształt pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału młodzieży. Podkreślił również potrzebę aktywizacji młodych ludzi w życiu politycznym.

Źródło: Alfahir.hu
MM