Ruch Narodowy

Księża pedofile – prawda czy fikcja?


13 kwietnia  w Warszawie podczas Targów Wydawnictw Katolickich ks. prof. Dariusz Oko stwierdził, że na 1000 pedofilów 400 to geje, a 1 to ksiądz. Wywołało to spore zaciekawienie. W imieniu środowiska antyklerykalnego głos zabrała „posłanka” Anna Grodzka, która zarzuciła niekompetencje… Rzecznikowi Praw Dziecka – Markowi Michalakowi sprawującemu patronat honorowy nad tą imprezą.
Inni zaś pytali o badania, na które w swojej wypowiedzi powołał się  ks. prof. Dariusz Oko. Niektóre wypowiedzi poruszające ten temat, również te związane ze środowiskiem kościelnym są ostrożne. – Nauka dopiero zaczyna badać to zagadnienie – powiedział amerykański psycholog, który pracował w ośrodku terapeutycznym dla duchownych pedofilów ks. Stephen Rosetti.
Nie oznacza to jednak, że badania zajmujące się problemem związku homoseksualizmu z pedofilią nie były przeprowadzane.
Zgodnie z publikacją naukowców z Clarke Institute of Psychiatry w Toronto odsetek homoseksualistów wśród pedofilów wynosi ponad 30 procent. Według innej 50 proc. przypadków molestowania przybranych dzieci miało charakter homoseksualny. Kolejne badanie pokazuje, że aż 86 proc. pedofilów wykorzystujących seksualnie chłopców określa się jako geje.
W 2011 roku badania statystyczne ośrodka CARA dowiodły, że liczba doniesień do władz kościelnych w sprawie molestowania homoseksualnego duchownych na osobach nieletnich wynosiła 21, z czego 7 uznano za wiarygodne.
Bp Marian Rojek – polski delegat na watykańskie sympozjum w sprawie pedofilii w Kościele, powołując się na dane opracowane podczas tego spotkania, powiedział, że około 0,05 proc. przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich w USA dotyczy duchowieństwa (czyli jeden ksiądz-pedofil  przypada na 2000 pedofilów).
Podobne odsetki pokazują badania włoskie. Z kolei w Niemczech od 1995 do połowy 2012 r. odnotowano 210 tys. przypadków nadużyć wobec nieletnich. W tym konkretnie zaledwie 94 przypadki mają związek z Kościołem katolickim. Wychodzi na to, że 1 na 2000 przypadków molestowania w tym kraju dotyczy duchownego – zauważył biskup Rojek w wywiadzie dla „Uważam Rze”.
 
Wiśnia