Ruch Narodowy

Łódzcy narodowcy ratują park miejski


Łódzcy narodowcy nie stoją w miejscu i wciąż starają się angażować w sprawy społeczne. Narodowa Łódź po raz kolejny zabrała głos w społecznej inicjatywie dotyczącej miasta. Działacze NŁ sprzeciwili się pomysłowi między innymi lewicy, który zakładał powstanie nowej trasy biegnącej przez teren, na którym obecnie znajduje się jeden z największych parków w Łodzi. Narodowa Łódź wyszła z własnym pomysłem do władz, według którego droga odciążająca główne arterie nie naruszy terenów zielonych, lecz stanie się zwyczajnie przedłużeniem jednej z ulic. Władze miasta wstępnie odniosły się do idei pozytywnie.
Przemysław Kicowski, zbierał podpisy w tej sprawie, które razem z petycją złożył 25 marca br. w biurze Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i dołączył je do pozostałych podpisów zbieranych przez stowarzyszenie „Racjonalna Konstytucyjna”. Kilka dni temu otrzymał odpowiedź o treści:
„Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie przesunięcia planowanej trasy Konstytucyjnej, Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż na wniosek mieszkańców biorących udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 9 marca 2013r. w Dużej Sali Rady miejskiej w Łodzi z udziałem Pana Radosława Stępnia Wiceprezydenta Miasta Łodzi, opracowany zostanie dodatkowy wariant koncepcji przebiegu ul. Konstytucyjnej wykorzystujący istniejący korytarz ul Puszkina. koncepcja ta pozwoli na dokonanie merytorycznej oceny przygotowanego materiału w porównaniu z przebiegiem projektowanym na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (plansza Kierunki Zagospodarowania – System Komunikacyjny)” przyjętego w 2010 r. uchwałą rady Miejskiej w Łodzi oraz wskazanie wariantu najbardziej optymalnego.
Z poważaniem
Witold Nykiel. ”
 Jest to pierwszy pozytywny sygnał płynący od osób decyzyjnych i mimo, że mowa jest dopiero o „dodatkowym wariancie” to można być dobrej myśli. Ta sytuacja pokazuje, że zdecydowany sprzeciw i opozycja do planów władzy może przynieść oczekiwane rezultaty. Jednocześnie poczynania Rady Miasta oraz Zarządu Dróg i Transportu będą nadal monitorowane i jeżeli okaże się, iż mimo stworzenia innej koncepcji będzie dalej forsowany plan niekorzystny dla miasta i jego mieszkańców, zostaną poczynione dalsze kroki i protesty.