Ruch Narodowy

Marsz ONR w Szczecinie – 13 kwietnia


Czternastego kwietnia mija 79 rocznica utworzenia Obozu Narodowo-Radykalnego. Co roku w innym mieście ONR organizuje z tej okazji Marsz. W tym roku, trzynastego kwietnia, na dzień przed rocznicą, Marsz ONR odbędzie się w stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecinie. Manifestacja rozpocznie się o godzinie 15:00 na Placu Orła Białego. Przejdziemy ulicami Szczecina aż pod Pomnik Czynu Polaków.
Naszym celem jest uczczenie 79 rocznicy powstania najpotężniejszej, narodowo-radykalnej organizacji w historii naszego kraju. 14 kwietnia 1934 roku, w stołówce Politechniki Warszawskiej została podpisana deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego. ONR przyciągał do swych szeregów tysiące osób, głównie młodzież akademicką. Powód tego był prosty: coraz większa niechęć narodu polskiego do parlamentaryzmu, partii politycznych, jałowych dysput i gier sejmowych, nieumiejętnego radzenia sobie z kryzysem. ONR nie interesowały puste hasła parlamentarne, sejmowe dyskusje z przeciwnikami, demokratyczne postrzeganie polityki i świata. Najważniejsze dla oenerowców było ideowe działanie – wśród Polaków, dla Polaków. ONR aktywnie zwalczał antynarodowe zagrożenie ze strony komunistów i wszelkiej maści internacjonalistów i zdrajców, a także ze strony niemieckiej piątej kolumny. Stąd bezkompromisowość, stąd radykalizm. Stąd właśnie nienawiść systemu demoliberalnego do narodowego radykalizmu, stąd strach przed odrodzeniem swej potęgi przez dzisiejszy Obóz Narodowo-Radykalny.
Naszym celem nie jest jednak tylko historia, tylko sentymentalizm i tęsknota za przedwojenną siłą i liczebnością. Patrzymy śmiało w przód. Swoim marszem nie tylko chcemy oddać cześć twórcom i założycielom Obozu Narodowo-Radykalnego, którzy wiele razy walczyli o naszą Polskę – w obronie niepodległości, w wojnie polsko-bolszewickiej aż wreszcie w czasie drugiej wojny światowej, czym wielu z nich przypłaciło największą cenę. Naszym celem jest wyrażenie swojego sprzeciwu wobec dzisiejszej rzeczywistości. Sprzeciwu wobec utraty przez Polskę suwerenności i realnej niepodległości, wobec wyższości decyzji Brukseli i Unii Europejskiej nad naszymi prawami i obyczajami, wobec niszczenia i wyśmiewania naszej tożsamości i kultury narodowej, ograniczania nauczania w szkołach naszej historii, wobec urzędniczej i biurokratycznej machiny, która żeruje na Polakach, wobec działania „naszego” państwa w interesie obcych stolic czy obcych banków, a nie w interesie Polski i nas, najzwyklejszych Polaków; biednych i bogatych, młodych i starszych, uczniów, studentów, robotników, rolników, przedsiębiorców. Nie chcemy Trzeciej, Czwartej czy Piątej Rzeczpospolitej. Tak jak nasi ideowi przodkowie i poprzednicy dążymy do budowy prawdziwie niepodległego, suwerennego, narodowego Państwa Polskiego. Nie zbudujemy tego poprzez Sejm czy Senat, poprzez partię polityczną, poprzez wtopienie się w ten antynarodowy system. Dlatego dzisiaj znów ONR jest na ulicach, organizując marsze, pikiety, protesty. Dlatego ONR znów wydaje pisma, broszury i książki. Dlatego organizujemy szkolenia, obozy i wykłady. Dlatego działamy społecznie, wśród Polaków i dla Polaków. Ponieważ Polskę zmienimy tylko rewolucją. Rewolucją narodową w naszych sercach i umysłach.
Rocznicowy Marsz Obozu Narodowo-Radykalnego, co roku odbywa się w innym polskim mieście. Przed dwoma laty było to Opole. Rok temu były to Katowice. Oprócz uczczenia kolejnej rocznicy powstania naszej organizacji, prócz podkreślania problemów dotykających wszystkich Polaków i całego naszego kraju, podkreślaliśmy i próbujemy nakreślać oraz zwalczać, także problemy i zagrożenia regionalne. W czasie manifestacji w Opolu czy Katowicach
był to chociażby protest przeciwko działalności Ruchu Autonomii Śląska, który dąży do zniszczenia polskiej tożsamości narodowej wśród mieszkańców śląskiej ziemi. W podobny sposób chcemy w tym roku zaprotestować przeciwko zagrożeniom na Pomorzu Zachodnim. Polska ziemia w województwie zachodniopomorskim (ale także w innych częściach naszego kraju) zagrożona jest masowym wykupem przez obcych, zagranicznych kontrahentów. Holenderski, niemiecki, czy duński kapitał wykupując całe połacie ziemi za bezcen, stanowi poważne zagrożenie dla polskich, rodzinnych gospodarstw rolniczych, które chcą produkować zdrową, polską żywność. Przeciwko temu przez dwa miesiące w Szczecinie protestowali rolnicy, niestety bez skutku. Wielu Szczecinian wsparło ich protest, a w pikietach w ich obronie uczestniczyły szczecińskie środowiska narodowe, między innymi Brygada Zachodniopomorska Obozu Narodowo-Radykalnego. Praktycznie zniszczony został przemysł stoczniowy, który był jednym z kół zamachowych gospodarki Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego. Olbrzymim problemem jest także wysokie bezrobocie wśród młodych, którzy nie znajdując pracy emigrują za chlebem na Zachód. W niektórych mniejszych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego trudno znaleźć młodych ludzi. Rząd Platformy Obywatelskiej nic nie robi, aby tę sytuację powstrzymać. To nas tylko utwierdza w przekonaniu, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego sprawy muszą wziąć we własne ręce.
Spójrz prawdzie w oczy. Jeśli i Ty widzisz te problemy, które także my dostrzegamy i nie zgadzasz się z rzeczywistością, która Cię otacza – przyjdź! Widzimy się trzynastego kwietnia, o godzinie 15:00 na Placu Orła Białego w Szczecinie!
Czołem Wielkiej Polsce!
Obóz Narodowo-Radykalny