Ruch Narodowy

Naciski UE na władze Francji w sprawie reform finansów publicznych.

Komisja Europejska wystosowała apel do władz Republiki Francuskiej, w którym zażądała przeprowadzenia reform w sektorze finansów publicznych. Prezydent Francji, socjalista Francois Hollande, odmówił jednak posłuszeństwa. Zapowiedział, że rząd ma już w planach własne reformy i nie będzie ulegał naciskom Komisji.

– „Bruksela nie może dyktować Francji, co ma robić. Jeśli chodzi o reformy strukturalne, zwłaszcza zaś reformę emerytalną, to do nas należy wybór właściwej drogi” –stwierdził Hollande.
Komisja Europejska przedstawiła Francuzom pakiet reform mających uzdrowić finanse publiczne we Francji. Zarekomendowała jak najszybsze przeprowadzenie reform strukturalnych i fiskalnych oraz ograniczenie kosztów pracy poprzez obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Władze Francji mają jednak w planach własną reformę. Ma ona objąć system emerytalny i, jak zapowiadają socjaliści, przeprowadzona w sposób „sprawiedliwy, odpowiedzialny i po naradach z partnerami społecznymi”. Prezydent jednocześnie akcentuje, iż priorytetem francuskiego rządu nadal jest zapanowanie nad rosnącym bezrobociem do końca 2013 roku.
Na naciski ze strony Unii Europejskiej zareagował również premier Jean-Marc Ayrault. Stwierdził, że Francja przeprowadzi reformy „na swój sposób”. Minister finansów Pierre Moscovici ogłosił zaś, iż „Paryż jest zdeterminowany, by kontynuować swą strategię uzdrawiania finansów, ale we właściwym tempie”.
Stopa bezrobocia w Republice Francuskiej na ostatni kwartał 2012 roku wynosiła 10,2%, co oznacza liczbę 3 mln bezrobotnych, natomiast zadłużenie publiczne Francji wynosi ok. 92%.
Źródło: PAP, rmf24.pl
RD