Ruch Narodowy

Nowy skłot w Poznaniu

Kilka dni temu w Poznaniu miało miejsce otwarcie nowego skłotu o nazwie „Odzysk”. Budynek od kilku lat pozostawał bez użytkowania. Zdaniem nadzoru budowlanego grozi zawaleniem.
Zainteresowani przebywaniem tam anarchistyczni narkomani uważają, że budynek zajmują już od listopada i mają prawo w nim przebywać aż do wydania wyroku eksmisyjnego. Według nich policja i właściciel nie mają prawa wejścia na ów teren.
Anarchiści piszą w oświadczeniu, że ich działanie jest odpowiedzią na „wszelkie formy hierarchii, wyzysku i dyskryminacji”. Opowiadają się przeciwko przymusowym eksmisjom, które rozumieją jako przejaw „antyspołecznej polityki” miasta, która służy „interesom elit”. Zapowiadają, że w zajętym budynku będą się odbywać wydarzenia kulturalne, tj. warsztaty i koncerty. Nie chcą być od nikogo zależni, toteż sami donoszą sobie wodę, a energię wytwarzają z agregatu prądotwórczego.
Policja przyznaje, że nie może zareagować bez donosu właściciela nieruchomości, spółki Polka Poland, która od kilku lat nie interesuje się swoją własnością. Magistrat twierdzi, że nie ma z właścicielem kontaktu.
Poprzednia akcja skłotingowa w Poznaniu miała miejsce rok temu przy ul. Podgórze. Policja, podczas akcji usunięcia zaborców mienia, spotkała się ze stanowczym oporem anarchistów i musiała użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu.
Krzysztof Rudzki