Ruch Narodowy

Oświadczenie władz MW i ONR w sprawie „Otwartych Debat Europejskich”

Poniżej prezentujemy oświadczenie wydane przez Prezesa MW Tomasza Pałasza i Kierownika Głównego ONR Aleksandra Krejckanta.

Oświadczenie władz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego
Wyrażamy swoje głębokie oburzenie z powodu formuły „Otwartych Debat Europejskich”, jakie odbędą się w 24 kwietnia br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Sposób w jaki dobrano zarówno osoby biorące w nich udział, jak i prowadzącego jedną z debat jest skandaliczny i urąga wszelkim standardom akademickim.
Po pierwsze, debatować będą między sobą przede wszystkim przedstawiciele lewicy, nierzadko w jej najskrajniejszym, zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim, wydaniu.
Po drugie, prowadzącym jedną z debat będzie Roman Kurkiewicz, publicysta o jednoznacznie sprofilowanych poglądach, który nigdy nie dał się poznać jako osoba bezstronnie prowadząca jakiekolwiek dyskusje. Człowiek, który „wsławił” się m.in. pochwałami dla terrorystycznych działań Frakcji Czerwonej Armii.
Po trzecie, wśród dyskutantów znalazły się osoby takie jak Janusz Palikot, twierdzący, że „Polacy powinni się wyrzec swojej tożsamości narodowej” czy Daniel Cohn Bendit. Ten ostatni jest znanym w całej Europie aktywistą lewackim, który w swojej autobiografii bez ogródek przyznawał się do praktyk pedofilskich.
Urządzanie na publicznej uczelni sabatu skrajnej lewicy, w którym udział wezmą osoby znane z antypolskich wypowiedzi, jawni pedofile i zwolennicy czerwonego terroryzmu jest po prostu skandaliczne. Jest to kompromitacja Uniwersytetu Wrocławskiego i kpina z pojęcia debaty akademickiej. Jako przedstawiciele organizacji zrzeszających m.in. studentów wielu polskich uczelni zdecydowanie protestujemy przeciwko tego typu praktykom.
Aleksander Krejckant, Kierownik Główny ONR
Tomasz Pałasz, Prezes MW