Ruch Narodowy

Papież: biskupi powinni służyć ludowi


W środę rano, podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty, Franciszek poruszył temat roli kapłanów w katolicyzmie. „Ostatecznie biskup nie jest biskupem dla siebie samego, ale dla ludu” – mówił Papież.
Franciszek, który zasłynął już ze swojej skromności, przypomniał w  swoim kazaniu prawdziwą istotę kapłańskiej posługi. „Tak samo ksiądz nie jest księdzem dla siebie samego, lecz dla ludu. Ma mu służyć, by ten wzrastał. Ma paść lud niczym trzodę, bronić go przed wilkami. To piękne, gdy sobie o tym pomyślimy!” – kontynuował Papież.
Ojciec Święty przytoczył tu komentarz św. Augustyna do proroka Ezechiela, gdzie zły pasterz jest opisany jako ten, który wykorzystuje owce na swój użytek. „Nasycanie się ich mięsem czy mlekiem jest tam porównane do chciwości bogactw, a okrywanie ich wełną – do próżnej chwały. Takiego biskupa lud nie kocha, a on sam kończy marnie, budząc ostatecznie śmieszność” – stwierdził Franciszek.
Są to bardzo mocne słowa w kontekście obecnej sytuacji w Stolicy Apostolskiej, a konkretnie w sprawie Banku Watykańskiego. Od lat ta instytucja budzi spore kontrowersje związane z realizowaniem polityki niejawności czy praniem brudnych pieniędzy. Obecnie Watykan planuje znaczną reformę w tym zakresie.
 
źródło: RV
WNdz