Ruch Narodowy

Powstaje Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie

W dawnym Stanisławow
ie, a obecnie Iwano-Frankiwsku, powstanie Centrum Kultury Polskiej. Dom Polski, bo tak potocznie nazywane jest Centrum, będzie otwarty dla  instytucji polskich oraz  wszystkich mieszkańców Iwano-Frankiwska. Centrum Kultury Polskiej ma być miejscem dialogu polsko-ukraińskiego.
 
Powstanie takiej placówki jest bardzo istotne dla polskiej mniejszości,  gdyż stosunki polsko-ukraińskie w kwestiach historycznych czy kulturowych nie układają się najlepiej. Dzięki dobrym relacjom MSZ z tamtejszą radą miejskią, udało się bez problemów dojść do porozumienia. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia we Lwowie, gdzie praktycznie nie ma żadnych przykładów współpracy obu stron .
Otwarcie Centrum zaplanowane jest na 11 maja, czyli przypadający akurat dzień miasta.
 
źródło:Kurier Galicyjski