Ruch Narodowy

Solidarność grozi zablokowaniem stolicy


Piotr Duda zagroził, że jeżeli rząd nie wycofa się z ustawy o elastycznym czasie pracy jest gotów przyjechać wraz ze związkowcami Solidarności do Warszawy i zablokować ją lub przeprowadzić strajk generalny.
Wczoraj podjęliśmy decyzję, że robimy referendum wśród członków związku w całym kraju. Chcemy się dowiedzieć, czego związkowcy chcą w pierwszej kolejności: strajku generalnego czy dużej, narodowej demonstracji, która odbędzie się w Warszawie, i nie jednodniowa ale kilkudniowa – powiedział Duda.  Manifestacja odbyłaby się  we wrześniu.
Projekt przedstawiony przez rząd przewiduje m.in. wprowadzenie ruchomego czasu pracy, a także możliwość wydłużenia do 12 miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy. Obecnie w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin na dobę) dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi do 4 miesięcy.
za TVN24