Ruch Narodowy

Spotkanie z Ruchem Narodowym w Starogardzie Gdańskim


          W sobotę 20 kwietnia odbyło się spotkanie promocyjne Ruchu Narodowego w Starogardzie Gdańskim. Starogardzkie Centrum Kultury zebrało kilkadziesiąt osób, które wypełniło całą salę. Warto odnotować fakt, że kilka dni przed spotkaniem Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim odmówiła Ruchowi Narodowemu spotkania na swoim terenie, w związku z tym, samo zorganizowanie w tak krótkim czasie spotkania w innym miejscu i zebranie widowni było sukcesem. Prelegentami sobotniego spotkania byli Tomasz Pałasz z Młodzieży Wszechpolskiej, Artur Zienkiewicz z Obozu Narodowo-Radykalnego, oraz Piotr Dziadul reprezentujący Przymierze Narodowe
Spotkanie poprowadził Arkadiusz Kobierzyński, który rozpoczął je krótką przemową na temat historii miasta, w którym odbywało się spotkanie oraz samym regionie Kociewia. Następnie Artur Zienkiewicz został poproszony o przedstawienie historii Ruchu Narodowego w Polsce i określenie, z jakich korzeni wyrasta współczesny Ruch Narodowy.
Przy kolejnych etapach spotkania, prelegenci głównie poruszali problem systemu partyjnego w Polsce, stosunku Ruchu Narodowego do partii politycznych oraz tego, czym ma być Ruch Narodowy jako ruch społeczny. Nowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej- Tomasz Pałasz, stanowczo zaznaczał, by odciąć się od myślenia kategoriami partyjnymi w sferze politycznej.
Na zakończenie wszyscy prelegenci zostali poproszeni o scharakteryzowanie własnej wizji Wielkiej Polski. Na to pytanie Artur Zienkiewicz zaznaczył, że Wielka Polska musi być przede wszystkim silna duchowo. Piotr Dziadul zwrócił uwagę na problemy demograficzne przed jakimi aktualnie stoimy, a także na to, że Wielka Polska nie może być zdominowana w przyszłości przez Islam i powinna być oparta na wartościach chrześcijańskich, nie laickich. Kończąc, Tomasz Pałasz zaznaczył, że nad wszystkim powinna dominować idea solidaryzmu narodowego, by móc ograniczać rozwarstwienie społeczne, dzięki świadomości o stanie całego Narodu, a nie poszczególnych grup w społeczeństwie.
Po pierwszej części spotkania rozpoczęły się pytania od widowni, które poruszały zarówno problemy społeczne, jak i stosunek Ruchu Narodowego do Węgrów i rządu Orbana, czy też Ukraińskiej Swobody, na co Tomasz Pałasz zaznaczył, że w przypadku polityki węgierskiej sam utożsamia się z poglądami polityków partii Jobbik, a w kwestii ukraińskich nacjonalistów podkreślił ich gotowość do współpracy z Polakami, co jednak nie może przekreślić dbania o historyczną prawdę z naszej strony. Piotr Dziadul, jako były żołnierz zawodowy, odpowiadał na pytania z zakresu obronności i aktualnych problemów w armii, zwrócił zarazem uwagę, że „Władza powinna należeć do narodu, a nie do policji i wojska”. Dłuższa dyskusja wywiązała się przy pytaniach o doprecyzowanie celów i ambicji politycznych Ruchu Narodowego, w której prelegenci zauważyli, że nie trzeba stać się partią polityczną, by mieć wymierny wpływ na polską politykę, jak i życie mieszkańców. Na końcu został poruszony stosunek Ruchu Narodowego do Unii Europejskiej, co Artur Zienkiewicz skomentował krótko, że wszelkie instytucje Unii Europejskiej nie mogą w żaden sposób ograniczać suwerenności Polski.
Spotkanie przebiegło spokojnie z pozytywnym nastawieniem mieszkańców Starogardu Gdańskiego i okolic, starsi ludzie obecni na sali wyrażali swoje zadowolenie tym, że młodzież się angażuje oraz aktywizuje w życiu narodu. Również i duża frekwencja ludzi młodych pokazuje wzrost popularności Ruchu Narodowego.
Przypomnijmy, że było to już trzecie spotkanie z Ruchem Narodowym w województwie Pomorskim, po spotkaniach w Trójmieście z członkami Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, lokalni działacze wyjeżdżają do mniejszych miast, spotykając się z mieszkańcami i szerząc ideę narodową.