Ruch Narodowy

Warszawscy licealiści nastawieni judeosceptycznie

Badania przeprowadzone przez instytut „Homo Homini” dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, wskazują na daleko posunięty judeosceptycyzm warszawskich licealistów. Jednocześnie uważają oni, że Powstanie Warszawskie zakończyło się militarnym zwycięstwem.
Uczniowie warszawskich liceów uważają, że pomoc udzielana żydom przez Polaków w getcie i poza nim była wystarczająca, a twierdzi tak odpowiednio do zagadnienia 54,6 i 50,8% pytanych. Za nieco za dużą uznaje ją 9,5 oraz 5,4%, zaś za zdecydowanie za dużą 11,2 i 9%. Jednocześnie młodzi Warszawiacy uważają, że Polacy i Żydzi ucierpieli w czasie II Wojny Światowej tak samo (44,4%), na większe cierpienie Żydów wskazuje 27,9%, a na Polaków 24,7%. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wskazuje na Żydów jako społeczność ucierpiała najbardziej, podając dane o zagładzie 90% Żydów mieszkających przed wojną w Polsce, co oznaczałoby eksterminację 3 milionów Żydów.
Najbardziej doniosły wydarzeniem w historii Warszawy jest dla licealistów Powstanie Warszawskie. Następne w kolejności są Bitwa Warszawska, Powstanie Listopadowe, Obrona Warszawy w 1939 roku, Powstanie Styczniowe i przeniesienie stolicy do Warszawy. Powstanie w warszawskim getcie zajmuje dopiero siódme miejsce wśród wskazań młodych Warszawiaków. Ankieterzy pytali również o powstania z historii Polski, które zakończyły się zwycięstwem militarnym. 62,7% uczniów wskazało na Powstanie Wielkopolskie, 39,6% na Powstanie Warszawskie, 26,2% na Powstanie Styczniowe, 23% na Powstanie w Getcie, a 22,3% na Powstanie Listopadowe. Jedynym tak naprawdę zwycięskim militarnie było Powstanie Wielkopolskie.
Uczniów zapytano również o to czy byliby zadowoleni w poszczególnych przypadkach, związanych z żydowskim pochodzeniem innych członków społeczeństwa. 45% licealistów byłoby niezadowolonych, gdyby okazało się, że w ich rodzinie jest osoba żydowskiego pochodzenia, 30,2% byłoby to obojętne zaś 24,9% okazałoby zadowolenie. Ponad 60,7% pytanych nie byłoby zadowolonych gdyby okazało się, że ich chłopak/dziewczyna jest Żydem bądź Żydówką, obojętny stosunek miałoby do tego 22,9%, zaś pozytywny 16,4%. Licealiści nie chcieliby mieć też Żydów w swoich szkołach. 40,1% osób byłoby z tego powodu niezadowolonych, 35,3% miałoby stosunek obojętny, zaś pozytywne nastawienie deklaruje 24,6% badanych. Niepożądane jest również sąsiedztwo żydowskiej rodziny – nie chciałoby go mieć 44,1% pytanych, 35,8% deklaruje obojętny stosunek, a tylko 20,1% byłoby z tego powodu zadowolonych.
Źródło: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
MM

  • Felek

    Trudno się dziwić- przecież obraża,znaczy, lewacywo opluwa polakow jako antysemitow. Prawdziwi antysemici to oni,plus sieją nienawiść do żydów! Polacy-zydzi i Polacy-innego wyznania powinni razem walczyć z tym paskudne lewactwen które jaczy