Ruch Narodowy

Wolne granice w UE, ale bez Polski


Pomimo otwartych granic na terenie całej Unii, możliwy jest powrót granic państwowych. Państwa „starej Unii” chcą chronić swoje rynki pracy.
Irlandia, która obecnie prowadzi prezydencje w Unii, poparła dążenia czterech państw – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Holandii – do zmiany zasad dotyczących możliwości swobodnego przekraczania granic oraz podejmowania pracy wewnątrz UE. Na najbliższym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Unia rozpocznie działania mające na celu zaostrzenie przepisów o swobodnym przepływie osób.
Podawanym przez te 4 państwa powodem zmian jest domniemane wyłudzanie świadczeń socjalnych przez imigrantów oraz zawieranie fałszywych małżeństw celem zdobycia obywatelstwa. Kwestia przywrócenia granic wewnątrz Unii pojawia się coraz częściej, Irlandczycy zaś nadali sprawie realny wymiar.
Polskie władze wiedziały o liście od Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Austrii już miesiąc temu. Nie ustosunkowały się jednak one wobec niego – podobnie jak inne państwa o zbliżonej sytuacji, takie jak Węgry czy Słowacja.
[PZ]