Ruch Narodowy

Wszechpolacy wybrali nowe władze


„Każdy działacz MW powinien wystrzegać się nihilizmu i postawy roszczeniowej z jednej strony, a z drugiej odrzucenia wartości, które towarzyszyły narodowi polskiemu od jego powstania” – mówił podczas sobotniego zjazdu Tomasz Pałasz, nowo wybrany prezes Młodzieży Wszechpolskiej.
Galeria zdjęć.
Na zjazd przybyło około 350 delegatów oraz zaproszonych gości. Wśród nich: prof. Ryszard Bender, kombatant Narodowych Sił Zbrojnych Bogdan Walasek, członkowie Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, były prezes MW Krzysztof Bosak oraz Artur Zawisza, prezes Towarzystwa Wszechpolskiego „Sztafeta” Dariusz Wasilewski, wiceprezes Unii Polityki Realnej Tomasz Pióro, redaktor naczelny Polityki Narodowej Konrad Bonisławski, redaktor naczelny Myśl.pl Krzysztof Tenerowicz, b. minister gospodarki morskiej Rafał Wiechecki oraz b. sekretarz stanu w KPRM Daniel Pawłowiec. Z Węgier przyjechała reprezentacja młodzieżowej organizacji partyjnej Jobbiku, a także ruchu HVIM, na czele z jego przewodniczącym, Laszlo Toroczkaiem.
Kilkuosobowe delegacje reprezentowały Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, Ruch Wolności, Studentów dla Rzeczpospolitej, uczelnianych organizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Fundację Pro, Stowarzyszenie Nowoczesnego Patriotyzmu, Stowarzyszenie „Niklot”, Stowarzyszenie Wielkopolskich Patriotów oraz korporację akademicką Aquilonia. Specjalne słowa pozdrowień przesłał również Kierownik Główny ONR Aleksander Krejckant.
Zjazd, odbywający się w sali Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, rozpoczął się od odśpiewania Hymnu Młodych. Podsumowania ostatnich dwóch lat dokonał sekretarz ustępującego Zarządu Głównego MW, Jakub Kalus. Po nim głos zabrał prezes MW, Robert Winnicki. Mówił o sytuacji organizacji w kontekście powstania Ruchu Narodowego i o zadaniach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed stowarzyszeniem. Dziękował współpracownikom oraz wszystkim, których spotkał podczas swojej działalności w organizacji.
Następnie głos zabrali: prezes Fundacji Pro Mariusz Dzierżawski, b. prezes MW Krzysztof Bosak, b. prezes MW i prezes „Sztafety” Dariusz Wasilewski, Laszlo Toroczkai, prof. Ryszard Bender oraz kapitan Bogdan Walasek. Zjazd przyjął uchwałę o zmianach w statucie MW oraz nadał Robertowi Winnickiemu tytuł Honorowego Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej. W drugiej części odbyły się wybory nowych władz organizacji. Prezesem został dotychczasowy członek Zarządu Głównego z Pomorza, Tomasz Pałasz. Wyłoniona została również nowa Rada Naczelna składająca się z 38 osób, Sąd Koleżeński oraz Główna Komisja Rewizyjna.
Po zakończeniu zjazdu uczestnicy sformowali kolumnę, która przemaszerowała traktem królewskim pod pomnik Romana Dmowskiego. Podczas manifestacji skandowano hasła, m.in.: „Bóg Honor Ojczyzna”, „Wielka Polska Katolicka”, „Młodzi Aktywni Radykalni”, „Narodowe Siły Zbrojne”, „Nie pomoże płacz Michnika, my rządzimy na ulicach”, a pod ambasadą litewską – „Precz z litewskim szowinizmem”. Pod pomnikiem Dmowskiego nastąpiło złożenie kwiatów oraz odśpiewanie Hymnu Młodych i Mazurka Dąbrowskiego.
AK

  • adam

    ilu u was jest zydow?

    • ewa

      ale takich obrzezanych to pewnie jeden adam